Xóa án tích là gì? Các trường hợp, điều kiện và thủ tục xoá án tích

Xóa án tích là gì? Các trường hợp, điều kiện và thủ tục xoá án tích

Xóa án tích là gì? Các trường hợp nào được xóa án tích và điều kiện xóa án tích như thế nào? Thủ tục và thời hạn xóa án tích ra sao? Hãy cùng Centalaw đi tìm hiểu chi tiết về vấn đề này kèm theo những câu hỏi thực tiễn trong bài viết dưới đây.

Mục lục

Xóa án tích là gì?

Xóa án tích là việc một người từng bị Toà án tuyên là phạm tội nhưng sau khi chấp hành bản án, trải qua một thời gian luật định và đáp ứng được các điều kiện theo quy định thì người có án tích sẽ được xoá án tích. Theo quy định tại khoản 1 Điều 69 Bộ luật hình sự thì người được xoá án tích coi như chưa bị kết án.

Xóa án tích là gì?
Xóa án tích là gì? Các trường hợp, điều kiện và thủ tục xóa án tích

Án tích là gì?

Án tích là đặc điểm xấu (hậu quả) về nhân thân của người bị kết án và áp dụng hình phạt được ghi, lưu lại trong lí lịch tư pháp trong thời gian luật định. Án tích chỉ đặt ra khi một người vi phạm pháp luật hình sự, có bản án về tội phạm mà mình thực hiện.

Các trường hợp và điều kiện được xóa án tích

Đương nhiên xóa án tích

Căn cứ Điều 70 Bộ luật hình sự quy định các trường hợp được đương nhiên xoá án tích như sau:

– Những người bị kết án không phải về các tội quy định tại chương XIII và chương XXVI của bộ luật này khi họ chấp hành xong hình phạt chính. Thời gian thử thách án treo hoặc hết thời hiệu thi hành bản án và đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

– Người bị kết án đương nhiên được xóa án tích. Nếu từ khi chấp hành xong hình phạt chính hoặc hết thời gian thử thách án treo, người đó đã chấp hành xong hình phạt bổ sung. Các quyết định khác của bản án và không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn tại khoản 2 Điều này.

– Người bị kết án đương nhiên được xóa án tích. Nếu từ khi hết thời hiệu thi hành bản án, người đó không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này. Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp có trách nhiệm cập nhật thông tin về tình hình án tích của người bị kết án và khi có yêu cầu thì cấp phiếu lý lịch tư pháp xác nhận không có án tích.

Xóa án tích theo quyết định của Toà án

Căn cứ Điều 71 Bộ luật hình sự quy định các trường hợp được xoá án tích theo quyết định của Toà án như sau:

– Người bị kết án về các tội quy định tại Chương XIII và Chương XXVI của Bộ luật này khi họ đã chấp hành xong hình phạt chính. Thời gian thử thách án treo hoặc hết thời hiệu thi hành bản án và đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này. Tòa án quyết định việc xóa án tích đối với những người đã bị kết án về các tội quy định tại Chương XIII và Chương XXVI của Bộ luật này. Căn cứ vào tính chất của tội phạm đã thực hiện, thái độ chấp hành pháp luật, thái độ lao động của người bị kết án.

– Người bị kết án được Tòa án quyết định xóa án tích. Nếu từ khi chấp hành xong hình phạt chính hoặc thời gian thử thách án treo, người đó đã chấp hành xong hình phạt bổ sung. Các quyết định khác của bản án và không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn tại khoản 2 điều này.

– Người bị kết án được Tòa án quyết định xóa án tích. Nếu từ khi hết thời hiệu thi hành bản án, người đó không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này.

– Người bị Tòa án bác đơn xin xóa án tích lần đầu, thì sau 01 năm mới được xin xóa án tích. Nếu bị bác đơn lần thứ hai trở đi, thì sau 02 năm mới được xin xóa án tích.

Xóa án tích trong trường hợp đặt biệt

Căn cứ Điều 71 Bộ luật quy định các trường hợp đặt biệt như sau: Trong trường hợp người bị kết án có những biểu hiện tiến bộ rõ rệt và đã lập công, được cơ quan, tổ chức nơi người đó công tác hoặc chính quyền địa phương nơi người đó cư trú đề nghị. Thì Tòa án quyết định việc xóa án tích nếu người đó đã bảo đảm được ít nhất một phần ba thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 70 và khoản 2 Điều 71 của Bộ luật này.

Xóa án tích đối với người dưới 18 tuổi

Căn cứ Điều 107 Bộ luật hình sự xoá án tích như sau:

Người dưới 18 tuổi bị kết án được coi là không có án tích, nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  • Người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi.
  • Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi bị kết án về tội phạm ít nghiêm trọng. Tội phạm nghiêm trọng hoặc tội phạm rất nghiêm trọng do vô ý.
  • Người bị áp dụng biện pháp tư pháp quy định tại Mục 3 Chương này.
  • Người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi bị kết án về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng thì đương nhiên xóa án tích nếu trong thời hạn 03 năm. Tính từ khi chấp hành xong hình phạt chính hoặc từ khi hết thời hiệu thi hành bản án mà người đó không thực hiện hành vi phạm tội mới.
  • Theo đó, người dưới 18 tuổi được xem là không có án tích khi thuộc các trường hợp tại khoản 1 và được xoá án tích khi đủ các điều kiện tại khoản 2.

Thủ tục xóa án tích

Căn cứ Điều 369 Bộ luật tố tụng hình sự quy định như sau:

Thủ tục trong trường hợp đương nhiên xóa án tích

Khoản 1 Điều 369 quy định: Khi người được đương nhiên xoá án tích đủ điều kiện tại Điều 70 và có yêu cầu thì trong thời hạn 05 ngày tính từ ngày nhận được yêu cầu thì cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp phiếu lý lịch tư pháp là họ không có án tích.

Thủ tục xóa án tích theo quyết định của Toà Án

Khoản 2 Điều 369 quy định:

– Những trường hợp quy định tại Điều 71 và Điều 72 của Bộ luật hình sự thì việc xóa án tích do Tòa án quyết định. Người bị kết án phải có đơn gửi Tòa án đã xét xử sơ thẩm vụ án có nhận xét của chính quyền xã, phường, thị trấn nơi họ cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi họ làm việc, học tập. Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận đơn, Toà án chuyển tài liệu về việc xoá án tích cho Viện kiểm sát cùng cấp.

– Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận tài liệu do Tòa án chuyển đến. Viện kiểm sát cùng cấp có ý kiến bằng văn bản và chuyển lại tài liệu cho Tòa án.

– Nếu đủ điều kiện thì trong vòng 05 ngày, Chánh án Toà án ra quyết định xoá án tích. Nếu chưa đủ thì quyết định bác đơn xin xoá án tích.

Lệ phí xóa án tích

Hiện nay chưa có văn bản nào quy định hay yêu cầu phải nộp lệ phí trong trường hợp xin xoá án tích. Người yêu cầu xoá án tích không phải nộp bất kì khoản lệ phí nào cho việc yêu cầu xoá án tích, trừ khi yêu cầu xin cấp bản sao quyết định xoá án tích.

>> Xem thêm bài viết: Án lệ là gì?

Thời hạn xóa án tích được quy định như thế nào?

Căn cứ Điều 73 Bộ luật hình sự, cách tính thời hạn để xoá án tích như sau:

  • Thời hạn để xóa án tích quy định tại Điều 70 và Điều 71 của Bộ luật này căn cứ vào hình phạt chính đã tuyên.
  • Người bị kết án chưa được xóa án tích mà thực hiện hành vi phạm tội mới và bị Tòa án kết án bằng bản án có hiệu lực pháp luật thì thời hạn để xóa án tích cũ được tính lại kể từ ngày chấp hành xong hình phạt chính hoặc thời gian thử thách án treo của bản án mới hoặc từ ngày bản án mới hết thời hiệu thi hành.
  • Người bị kết án trong trường hợp phạm nhiều tội mà có tội thuộc trường hợp đương nhiên được xóa án tích, có tội thuộc trường hợp xóa án tích theo quyết định của Tòa án thì căn cứ vào thời hạn quy định tại Điều 71 của Bộ luật này Tòa án quyết định việc xóa án tích đối với người đó.
  • Người được miễn chấp hành phần hình phạt còn lại cũng được coi như đã chấp hành xong hình phạt.

Bố được xóa án tích, con có được thi vào ngành công an không?

Tại Điều 69 Bộ luật hình sự quy định người được xóa án tích coi như chưa bị kết án. Do vậy, nếu đủ các điều kiện theo quy định tuyển sinh vào ngành công an thì hoàn toàn có thể thi xét tuyển.

Lời kết

Hy vọng qua bài viết này cả nhà đã hiểu được rõ hơn về xóa án tích là gì và những vấn đề liên quan tới xóa án tích. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến xóa án tích. Quý khách đừng ngần ngại gọi ngay cho Centalaw – Công ty luật, Văn phòng luật sư uy tín tại TPHCM qua số điện thoại (028) 6650 6738 – (028) 6650 8738 để được tư vấn chi tiết hơn.

0/5 (0 Reviews)